Powered by Blogger.

Inspirational Quote: Hard work is the recipe ♥ Цитат за седмицата: Упоритата работа е рецептата

Monday, January 21, 2013

Happy Monday! I am now back in frozen England and back to my MA program. After spending half of the day in class I was very tempted to start counting the days to the next break when I will go back home again. But then I though ...

Честит понеделник! Отново се завърнах в замръзналата Англия и към магистратурата си. След като прекарах половината ден в лекции бях много изкушена да започна да броя дните до следващата ваканция, когато отново ще се прибера в къщи. Но тогава помислих ..."Не брой дните. Направи така че дните да се броят."
Read more »

No comments:

Post a Comment