Powered by Blogger.

Blogroll Magazine ♥ Списание Blogroll

Saturday, January 12, 2013

It is finally in my hands! The magazine I've been working on for the first few months of my master study! 

Най-сетне е в ръцете ми! Списанието, върху което работих първите няколко месеца от магистратурата ми! 

XoXo
 

No comments:

Post a Comment