Powered by Blogger.

Shoot of the week: Fall With Love ♥ Сесия на седмицата: Fall With Love

Sunday, July 29, 2012


It's a beautiful Sunday morning and while choosing my favorite shoot this week I saw one that put me in such a romantic mood. May be it's the vibrant hues of pink and blue that stand out in the grey city of Shanghai, maybe it's the magic in Jac Jagaciak's eyes, or the beautiful designs by Christian Dior chosen by Yi Guo. People think that only old, cozy, historic towns can be romantic but this shoot by JMN for Vogue China proves them all wrong! A cosmopolitan, modern city as Shanghai can make you Fall With Love as well ...

Докато избирах любимата ми фотосесия за тази седмица видях една, която ми донесе много романтично настроение. Може би заради трептящите тонове на розово и синьо, изпъкващи в сивотата на Шанхай, може би заради магията в очите на Jac Jagaciak или красивите модели на "Кристиан Диор", избрани от Yi Guo. Хората мислят, че само древни, уютни, исторически места могат да бъдат романтични, но тази сесия от JMN за Vogue Китай доказва, че грешат. Космополитен и модерен град като Шанхай може също може да те накара да се влюбиш ...
Read more »

No comments:

Post a Comment