Powered by Blogger.

Inspirational Quote: Keep Aiming ♥ Цитат за седмицата: Продължи да се прицелваш

Monday, July 30, 2012

Good morning or should I just say "Hello." It's a Monday and an unusually stressful morning for me. Sometimes we're faced with requirements and deadlines, challenges and decisions we never expected to have to make. These difficulties may often seem impossible to overcome but never let them get you down! Face all the struggle with your head up and the believe you can get wherever you want to be! Just remember: 

Добро утро! А може би трябва да кажа "добър ден"? Понеделник е и сутринта ми е необичайно напрегната. Понякога трябва да се изправим пред изисквания и крайни срокове, предизвикателства и решения, които не сме очаквали, че ще се наложи да вземем. Тези трудности често може да изглеждат непреодолими, но не им позволявайте да ви победят. Влезте в борбата с вдигната глава и повярвайте, че можете да стигнете точно там, където искате! Просто помнете:

"Стрелата може да бъде изстреляна само като бъде изтеглена назад. Така че когато животът те дърпа назад с трудностите си, това само ще те изстреля към нещо страхотно. Затова просто се съсредоточи и продължи да се прицелваш."

Have a very successful week!
Успешна седмица!

XoXo

No comments:

Post a Comment